به سامانه ثبت نام و مدیریت بن سازمان ها و نهادها

سی امین نمایشگاه بین الملی کتاب تهران خوش آمدید

 

   راهنمای متقاضیان دریافت بن خریدکتاب سازمانها و نهادها    

  مراحل :  

  1.  مراجعه به سایت http://tibf.irو انتخاب لینک ثبت نام سازمان ها و نهادها یا مراجعه مستقیم به سامانه http://bon-org.tibf.irجهت انجام فرآیند ثبت­ نام اولیه
  2. تکمیل فرآیند ثبت نام و ارائه مدارک و اطلاعات مورد نیاز در سامانه
  3. بررسی درخواست متقاضی توسط معاونت امور فرهنگی و تائید درخواست و تعیین درصد مشارکت
  4. پرداخت آنلاین سهم سازمان توسط متقاضی از طریق سامانه ثبت نام و درگاه آنلاین بانکی
  5. مراجعه نماینده معرفی شده سازمان به شعبه مشخص شده بانک به همراه کارت شناسایی معتبر جهت دریافت بن کارت (های) الکترونیکی خرید کتاب

  نکات :  

                        تهیه نامه درخواست  که باید با رعایت موارد ذیل به تایید معاونت فرهنگی برسد :

درخواست در سربرگ متقاضی درج شود؛

 عنوان نامه خطاب به آقای دکتر سید عباس صالحی معاونت امور فرهنگی باشد؛

 مشخص شود نحوه استفاده بن شامل کدام یک از موارد ذیل می باشد :

  • تجهیز کتابخانه
  • افراد سازمان

 مبلغ سهم سازمان (پس از تایید باید از طریق سامانه و به صورت آنلاین توسط متقاضی پرداخت شود)؛

 نام و نام خانوادگی معرفی سازمان با ذکر کد ملی و تلفن همراه (جهت دریافت بن کارت ها از شعبه بانک)؛

 درخواست با امضاء مقام مسئول همراه با مهر سازمان متقاضی؛

 

لازم به ذکر است تصویر نامه مربوطه باید در فرآیند ثبت نام در سامانه بارگذاری شود. 

 

   زمانبندی:   

شروع ثبت نام اولیه : 21 اسفند ماه 1395

زمان بررسی درخواست ها : 15 فروردین ماه 1396

زمان پرداخت سهم سازمان ها : 20 فروردین ماه 1396

زمان دریافت بن : متعاقبا اعلام خواهد شد

 

مدیریت ثبت نام بر عهده معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد لذا سوالات احتمالی را با آنها در میان بگذارید.

   اطلاعات  تماس:   

  • معاونت امور فرهنگی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : org@tibf.ir

 

 

 

ورود   عضویت