به سامانه ثبت نام و مدیریت بن سازمان ها و نهادها

 سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بخش فروش مجازی خوش آمدید

"متقاضی محترم سهمیه ها پایان یافته است"
راهنمای متقاضیان دریافت بن خرید کتاب سازمانها و نهادها:
 
1.مراجعه به سایت www.ketab.ir و انتخاب لینک ثبت نام سازمانها و نهادها یا مراجعه مستقیم به سامانه https://bon-org.tibf.ir جهت انجام فرآیند ثبت نام اولیه اقدام نمایند.
2. نماینده سازمان میتواند از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت نام وبارگذاری اطلاعات درخواستی سازمان اقدام نماید.
3. درخواست  کتبی سازمان یا نهاد باید درسربرگ سازمان با امضائ مجاز و مهموربه مهرسازمان و خطاب معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی جناب آقای دکتر یاسر احمدوند باشد. 
4. در نامه درخواستی سازمان میزان اعتبار پیش بینی شده برای خرید کتاب و "نام ونام خانوادگی نماینده تام الاختیار سازمان" با کد ملی و تلفن همراه قید شود.
تبصره: تلفن همراه معرفی شده نماینده باید به نام و با کد ملی ایشان در سامانه مخابرات ثبت شده باشد. 
5.  درخواست سازمان باید مشخص شود که بن اعتباری مورد درخواست برای تجهیز کتابخانه است و یا برای خرید کتاب کارکنان سازمان
6.  معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از بررسی درخواست نسبت به تعیین درصد مشارکت معاونت اقدام می نماید.
7.  شماره حساب 0101592747002 و شبای IR190190000000101592747002  نزد بانک صادرات شعبه کالج بنام موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران جهت واریز سهم مشارکتی سازمان و نهادها معرفی می گردد.
8. پس از تایید درخواست سازمان و تعیین میزان مشارکت معاونت امور فرهنگی نماینده سازمان می تواند با مراجعه به سامانه نسبت به تعیین وضعیت درخواست فرد مطلع شود.
9. پس از تعیین میزان مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نماینده سازمان می تواند نسبت به واریز اعتبار پیش بینی شده طبق در خواست به حساب معرفی شده اقدام نماید.
10.ضمنا سازمان می تواند پس از بررسی صورت وضعیت اعلامی  ورفع مغایرت های احتمالی نسبت به اعلام شماره حساب سازمان جهت عودت میزان اعتبار مصرف نشده را خواهد داشت . 
11. باتوجه به محدودیت اعتبار، اولویت با سازمان هایی است که در مدت تعیین شده نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام و ارسال درخواست اقدام نمایند.
12.درپایان نمایشگاه، ستادنمایشگاه صورت وضعیت وجوه واریزی سازمان،  یارانه پرداخت شده معاونت ، اعتبار تعیین شده و مبلغ خرید توسط نماینده  ویا کارکنان را کتباً پیوست فایل اکسلی به سازمان اعلا م می نماید.
13.زمانبندی شروع ثبت نام از 1401/02/06 لغایت 1401/02/21
14. نماینده سازمان یا نهاد پس از واریز اعتبار سهم خود رونوشت فیش واریزی خود را به صورت خوانا به آدرس  ایمیل : bonorg@ketab.ir ارسال یا در پنل کاربری خود از ارسال تیکت استفاده نمایند.
15. در صورتی که سازمان برای کارکنان درخواست اعتبار نموده باشد باید اطلاعات افراد به صورت فایل اکسل طبق مشخصات خواسته شده سامانه تکمیل و ارسال گردد تا اعتبار افراد مستقیماً به کد ملی آنها شارژ گردد .
 
"متقاضیان توجه داشته باشند که به کد ملی های اعلام شده قبلاً از محل یارانه دانشجویان،طلاب،اعضای هیئت علمی واهل قلم تخصیص بن صورت نگرفته باشد"
 
 

راه ارتباطی با مرکز پشتیبانی چگونه است؟

از طریق شماره 88496534  

ارسال تیکت در پنل کاربری

ارسال ایمیل از طریق آدرس "bonorg@ketab.ir"

 
 

 

 

 

 

 

ورود   عضویت