به سامانه ثبت نام و مدیریت بن سازمان ها و نهادها

 سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خوش آمدید

 

"متقاضیان محترم مهلت ثبت نام پایان یافته است"
 
راهنمای متقاضیان دریافت بن خرید کتاب سازمانها و نهادها:
 
1.مراجعه به سایت www.ketab.ir و انتخاب لینک ثبت نام سازمانها و نهادها یا مراجعه مستقیم به سامانه https://bon-org.tibf.ir جهت انجام فرآیند ثبت نام اولیه اقدام نمایند.
 
2. نماینده سازمان میتواند از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت نام وبارگذاری اطلاعات درخواستی سازمان اقدام نماید.
 
3. درخواست  کتبی سازمان یا نهاد باید درسربرگ سازمان با امضائ مجاز و مهموربه مهرسازمان و خطاب معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی جناب آقای دکتر یاسر احمدوند باشد.
 
 4. در نامه درخواستی سازمان میزان اعتبار پیش بینی شده برای خرید کتاب و "نام و نام خانوادگی نماینده تام الاختیار سازمان" با کد ملی و تلفن همراه قید شود.
تبصره: تلفن همراه معرفی شده نماینده باید به نام و با کد ملی ایشان در سامانه مخابرات ثبت شده باشد. 
 
5.  درخواست سازمان باید مشخص شود که بن اعتباری مورد درخواست برای تجهیز کتابخانه است و یا برای خرید کتاب کارکنان سازمان
تبصره: سازمان هایی که برای کارکنان خود بن اعتباری تهیه می نمایند می بایست در فایل اکسل نام - نام خانوادگی - کد ملی و مبلغ اعتبار هر فرد را تهیه و در هنگام ثبت نام بارگذاری نمایند .
 
6.  معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از بررسی درخواست نسبت به تعیین درصد مشارکت معاونت اقدام می نماید.
 
7. پس از تایید درخواست سازمان و تعیین میزان مشارکت معاونت امور فرهنگی نماینده سازمان می تواند با مراجعه به سامانه نسبت به تعیین وضعیت درخواست سازمان مطلع شود.
 
10. پس از تعیین میزان مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نماینده سازمان می تواند نسبت به واریز اعتبار پیش بینی شده طبق در خواست به حساب معرفی شده اقدام نماید.
 
11.ضمنا سازمان می تواند پس از بررسی صورت وضعیت اعلامی  و رفع مغایرت های احتمالی نسبت به اعلام شماره حساب سازمان جهت عودت میزان اعتبار مصرف نشده را خواهد داشت.
 
12. باتوجه به محدودیت اعتبار، اولویت با سازمان هایی است که در مدت تعیین شده نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام و ارسال درخواست اقدام نمایند.
 
13.درپایان نمایشگاه، ستاد نمایشگاه صورت وضعیت وجوه واریزی سازمان،  یارانه پرداخت شده معاونت ، اعتبار تعیین شده و مبلغ خرید توسط نماینده  و یا کارکنان را کتباً پیوست فایل اکسلی به سازمان اعلا م می نماید.
 
14.زمانبندی شروع ثبت نام از 1403/02/06 لغایت 1403/02/21
 
15. نماینده سازمان یا نهاد پس از واریز اعتبار سهم خود رونوشت فیش واریزی خود را به صورت خوانا در پنل کاربری خود از ارسال تیکت استفاده نمایند.
 
16. در صورتی که سازمان برای کارکنان درخواست اعتبار نموده باشد باید اطلاعات افراد به صورت فایل اکسل طبق مشخصات خواسته شده سامانه تکمیل و ارسال گردد تا اعتبار افراد مستقیماً به کد ملی آنها شارژ گردد .
 
 
  • نماینده محترم سازمان و نهاد پس از تخصیص اعتبار خرید کتاب(یارانه مشارکتی) جهت استفاده از طریق سامانه فروش (کلیک نمایید)  اقدام نمائید. 
 
 
 
راه ارتباطی با مرکز پشتیبانی چگونه است؟

 

1)از طریق شماره تماس 88496204-021 

 

2)ارسال تیکت در پنل کاربری

 

 

 
                                                  اخبار را از سامانه های ketab.ir و Tibf.ir پیگیری نمایید.